יוגה נשית
יוגה לכולם

יום שישי

09:00 - 10:15

קרן גולדשטיין

יוגה נשית

יום חמישי

יוגה נשית

19:00 - 20:30 

קרן גולדשטיין

יום רביעי

ויג׳נאנה לכולם

08:30 - 09:45 

להלי ארליך

18:00 - 18:45 

יעל אוברקוביץ

יוגה לילדים וילדות
ויג׳נאנה לכולם

19:00 - 20:30

יעל אוברקוביץ

יום שני

07:45 - 09:00 

מירב סבירסקי

ויג׳נאנה לכולם

09:00 - 10:15

מירב סבירסקי

יוגה שיקומית

19:30 - 21:00 

יעל אוליבר

ויניאסה לכולם